Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ
Nguyễn Thị Nga
386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (số 0 gặp Lễ tân hoặc bấm số máy lẻ tới các Trung tâm)
Email:
 
 
Trung tâm Thẩm định Sáng chế
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Phan Thanh Hải
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3601)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Trần Thu Hà
Phòng 301 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3816)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Đào Nguyên
Phòng 401 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3401)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Điện tử - Viễn thông: Nguyễn Doãn Đức
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3560)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Điện tử - Viễn thông: Đào Thị Liên Hương
Phòng 501 nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 3509)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Cơ khí: Bùi Văn Trung
Phòng 502 nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3516)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Cơ khí: Nguyễn Khoa Nguyên
Phòng 502 nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 3515)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Xây dựng và Giao thông: Hoàng Minh Thanh
Phòng 501 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3406)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Xây dựng và Giao thông: Nguyễn Đăng Thắng
Phòng 401 nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 02438583069 (máy lẻ 4274)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Y - Dược: Đặng Bá Dũng
Phòng 401 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3303)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Y - Dược: Nguyễn Văn Vinh
Phòng 602 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3619)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Sinh học - Nông nghiệp: Lê Thị Kim Anh
Phòng 701 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1238)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Sinh học - Nông nghiệp: Nguyễn Văn Lâm
Phòng 701 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3702)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Công nghệ Hóa học - Luyện kim: Vũ Văn Huy
Phòng 801 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3808)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Công nghệ Hóa học - Luyện kim: Nguyễn Hữu Dương
Phòng 801 nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 02438583069 (máy lẻ 3802)
 
 
Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Nguyễn Quang Tuấn
Phòng 407 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4434)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó giám đốc: Lê Cẩm Thuỷ
Phòng 407 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4432)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó giám đốc: Đào Anh Dũng
Phòng 402, Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (số máy lẻ 3415)
 
 
Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Hoàng Thanh Bình
Phòng 204 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3201)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Đỗ Duy Nam
Phòng 205 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4271)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Hằng
Phòng 201 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4238)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Phòng Nhãn hiệu số 1: Nguyễn Thế Cương
Phòng 301 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4399)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng phòng Nhãn hiệu số 1: Phạm Thanh Bình
Phòng 201 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4237)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 2: Nguyễn Đình Quang
Phòng 304 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4326)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 2: Diệp Thị Thanh Xuân
Phòng 305 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4340)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 3: Vũ Thị Phương Giang
Phòng 302 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 8583069 (máy lẻ 4369)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 3: Trần Duy Hưng
Phòng 303 nhà D: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 02438583069 (máy lẻ 4342)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 4: Đặng Ngọc Anh
Phòng 203 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: Điện thoại: 024. 38583069 (máy lẻ: 4209)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 4: Dương Thị Quỳnh Thu
Phòng 202 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4213)
 
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng Nhãn hiệu số 5: Nguyễn Quang Lợi
Phòng 204 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38583069 (máy lẻ: 4263)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng Nhãn hiệu số 5: Hoàng Văn Trình
Phòng 204 nhà D: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 4203)
 
 
Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Ngô Việt Thắng
Phòng 401 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35573827; 024.38583069 (máy lẻ: 4404)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hà
Phòng 405 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4490)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Lê Minh Thu
Phòng 401 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4401)
 
 
Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Lương Thị Bích Hạnh
Phòng 303 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1366)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Vũ Thị Kim Phượng
Phòng 302 nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243. 8583069 (máy lẻ: 1348)
 
 
Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hiền
Phòng 405 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1485)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Bùi Duy Nghĩa
Phòng 406 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4596)
 
 
Trung tâm Công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Nga
Phó Cục trưởng, phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin: Nguyễn Văn Bảy
Phòng 311 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 3333)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Dương
Phòng 201 Nhà B, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1222)
 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn
Nguyễn Thị Nga
Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Hạnh
Phòng 101 Nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 4169)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Mai Văn Dũng
Phòng 102 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 4158)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Giám đốc: Trịnh Thu Hải
Phòng 102 nhà D, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 4157)