Th 2, 07/03/2022 | 17:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nhiệm vụ Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)

Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm mật ong Phong Nha của tỉnh Quảng Bình.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:
 
Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Nhiệm vụ được phê duyệt kèm theo Quyết định số 162/QĐ-BKHCN ngày 23/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:
 
1. Thông tin về nhiệm vụ
 
(i) Tên nhiệm vụ: 
 
Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm mật ong Phong Nha của tỉnh Quảng Bình.
 
(ii) Phương thức thực hiện: Tuyển chọn.
 
(iii) Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: 
 
- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ít nhất 03 năm và kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam;
 
- Phối hợp được với đơn vị có kinh nghiệm về truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình phát triển sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị.
 
2. Thành phần Hồ sơ
 
Hồ sơ được lập thành 09 bộ (01 bộ gốc và 08 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm:
 
- Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo mẫu B5-PĐK ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;
 
- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;
 
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ theo mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu B6-TMNV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;
 
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện theo các mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần);
 
- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ.
 
3. Phương thức nộp Hồ sơ
 
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email). Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
 
4. Thời hạn nhận hồ sơ:
 
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 22/4/2022;
 
- Ngày tiếp nhận Hồ sơ: Là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).
 
5. Mọi chi tiết xin liên hệ:
 
Cục Sở hữu trí tuệ
 
(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)
 
ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn
 
Cục Sở hữu trí tuệ