Th 5, 27/07/2023 | 13:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo dự tuyển học bổng chương trình đào tạo thạc sỹ luật sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

Theo Thư mời của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), Chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ cho Việt Nam 01 suất học bổng tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2023 bằng tiếng Anh tại Trung Quốc.

Theo đó, CNIPA đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu 01-02 ứng viên dự tuyển Học bổng này.

Ứng viên có thể là cán bộ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ tại các trường đại học, doanh nghiệp, công ty luật,...Thông tin chi tiết về Học bổng, tiêu chuẩn ứng viên và các thông tin khác có tại các Phụ lục kèm theo (Phụ lục 1- 5).

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia Chương trình đào tạo thạc sỹ Luật SHTT trong 02 năm tại một trong hai trường đại học uy tín của Trung Quốc là Trường Đại học Zhongnan (Đại học Trung Nam) và Trường Đại học Tongji (Đại học Đồng Tế), trong đó có một năm học tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam để viết và bảo vệ luận trực tuyến.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 01/8/2023.

Thông tin liên hệ:

Ông Lê Văn Việt, Phòng Hợp tác quốc tế

Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38583069 (Máy lẻ 1423).

Email: levanviet@ipvietnam.gov.vn