Th 3, 15/03/2022 | 08:37 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Kết quả phúc khảo bài thi môn Tiếng Anh - Vòng thi tuyển LĐHĐ tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp

Kết quả phúc khảo bài thi môn Tiếng Anh - Vòng thi tuyển LĐHĐ tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo Kết quả phúc khảo bài thi môn Tiếng Anh - Vòng thi tuyển LĐHĐ tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp (Danh sách chi tiết kèm theo).
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ (024) 38583069, máy lẻ 1372./.
 
Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ


Các tin khác