Th 5, 27/01/2022 | 13:24 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đối với vị trí xét tuyển tại Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu và Trung tâm Công nghệ thông tin

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đối với vị trí xét tuyển tại Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ngày 27/01/2022, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ký Quyết định số 652/QĐ-SHTT về việc phê duyệt Kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đối với vị trí xét tuyển của Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu và Quyết định số 654/QĐ-SHTT về việc phê duyệt Kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đối với vị trí xét tuyển của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết xem tại các file đính kèm.

* Lưu ý: Đối với các thí sinh trúng tuyển (Kết quả: Đạt), đề nghị có mặt tại Phòng 301, Nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày từ ngày 10/02/2022 đến ngày 11/02/2022 để được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Mọi thông tin vui lòng lòng liên hệ: Chuyên viên Trần Thanh Hải, số điện thoại (024) 38583069, máy lẻ 1372.

Toàn văn Quyết định số 652/QĐ-SHTT.

Toàn văn Quyết định số 654/QĐ-SHTT

Cục Sở hữu trí tuệ