Th 3, 30/01/2024 | 16:19 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do trận động đất bán đảo Noto 2024

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 370/TB-SHTT ngày 29/01/2024 về việc áp dụng các quy định của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do trận động đất bán đảo Noto 2024.

Trận động đất gây ra sóng thần và hỏa hoạn xảy ra đầu tháng 01 năm 2024 vừa qua tại bán đảo Noto, Nhật Bản (Trận Động đất Bán đảo Noto 2024) là một thảm họa thiên tai ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của nước Nhật Bản nói chung và người nộp đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng.

Căn cứ vào quy định tại Điều 15 khoản 3 và 4 Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc áp dụng các quy định pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do Trận Động đất Bán đảo Noto 2024 như sau:

- Đối với người nộp đơn chịu ảnh hưởng của Trận Động đất Bán đảo Noto 2024 (quanh khu vực bán đảo Noto, chủ yếu tại các tỉnh Ishikawa, Niigata, Toyama và Fukui), toàn bộ thời gian mà sự kiện bất khả kháng nêu trên cản trở việc thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tính vào thời hạn pháp lý tương ứng.

- Người nộp đơn yêu cầu hưởng ngoại lệ nêu trên cần nêu cụ thể về khoảng thời gian bị sự kiện bất khả kháng và nộp tài liệu xác nhận của bất kỳ tổ chức nào có thẩm quyền về việc phải chịu ảnh hưởng của Trận Động đất Bán đảo Noto 2024./.

Chi tiết thông báo 370/TB-SHTT có thể xem tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ