Th 4, 16/02/2022 | 15:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc mời tham gia Khảo sát trực tuyến của WIPO về chất lượng dịch vụ của Hệ thống La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đối tượng quan tâm có thể tham gia Khảo sát trực tuyến của WIPO về chất lượng dịch vụ của Hệ thống La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng của Hệ thống La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã gửi thông báo để mời các đối tượng quan tâm tham gia 01 Khảo sát trực tuyến về Hệ thống La Hay.

Các đối tượng tham gia khảo sát là những người đã từng sử dụng các dịch vụ của WIPO liên quan đến Hệ thống La Hay như: nộp đơn đăng ký quốc tế; gia hạn đăng ký quốc tế; thanh toán phí đăng ký quốc tế; liên hệ trực tiếp với Bộ phận Đăng bạ La Hay của WIPO; tham gia Hội thảo trực tuyến liên quan đến Hệ thống La Hay; hay sử dụng các tính năng khác của Hệ thống La Hay trên trang web của WIPO.

Khảo sát được xây dựng bằng 03 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Người tham gia khảo sát có thể truy cập đường dẫn:

https://www.berent-surveys.com/tss12/TSSW12.CGI?f=6903wk01+HP1zy7nf 

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đối tượng quan tâm có thể tham gia Khảo sát nói trên./.

Phòng Hợp tác quốc tế