Th 2, 17/01/2022 | 15:55 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

Căn cứ kết quả sơ tuyển hồ sơ thí sinh dự tuyển lao động hợp đồng tại  Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp, Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và lịch thi cụ thể như sau:
 
1. Danh sách thí sinh: Danh sách thí sinh kèm theo
 
2. Thời gian dự kiến thi: Thứ 4, ngày 26/01/2022
 
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Cục Sở hữu trí tuệ (số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)
 
4. Nội dung thi:
 

STT

Môn thi

Hình thức và nội dung thi

Thời gian

1

Kiến thức chung

Kết hợp trắc nghiệm và tự luận liên quan đến kiến thức cơ bản về pháp luật sở hữu trí tuệ

9h00 - 10h30

2

Tiếng Anh

Dịch Anh - Việt và đọc hiểu

tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng

14h00 - 15h00

 
* Lưu ý: 
 
- Đối với các thí sinh được yêu cầu bổ sung thông tin, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ (Chuyên viên Trần Thanh Hải, số điện thoại 024.38583069, máy lẻ 1372) để được hướng dẫn. Việc bổ sung thông tin cần được tiến hành trước ngày dự kiến thi (26/01/2022). Quá thời hạn trên, các thí sinh không bổ sung thông tin sẽ không được phép tham dự thi.
 
- Thí sinh có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút để làm thủ tục; mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
 
- Đề nghị thí sinh thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tham gia thi tuyển.
 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Sở hữu trí tuệ (Chuyên viên Trần Thanh Hải, số điện thoại 024.38583069, máy lẻ 1372)./. 
 
Toàn văn thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ