Th 4, 09/02/2022 | 17:05 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) - Các kết quả đạt được của ASEAN và sử dụng chỉ số này để thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) - Các kết quả đạt được của ASEAN và sử dụng chỉ số này để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo thông báo của Ban Thư ký ASEAN (ASEC), Tổ chức Sở hữu thế giới (WIPO) sẽ phối hợp với ASEC tổ chức Hội thảo trực tuyến về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) - Các kết quả đạt được của ASEAN và sử dụng chỉ số này để thúc đẩy đổi mới sáng tạo với thông tin cụ thể như sau:
 
- Thời gian: 14h00-16h30 ngày 24/2/2022;
 
- Hình thức tổ chức: trực tuyến qua phần mềm Zoom;
 
- Chương trình: được gửi kèm theo đây;
 
- Ngôn ngữ làm việc: tiếng Anh;
 
- Mục đích tổ chức: giới thiệu về GII năm 2021; chia sẻ về việc sử dụng GII để thay đổi chính sách và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các nước ASEAN, các điểm mạnh và điểm yếu của các nước ASEAN trong hoạt động đổi mới sáng tạo;
 
- Số lượng và tiêu chí cử đại biểu tham dự: không hạn chế số lượng và liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo;
 
- Thời hạn và đường dẫn đăng ký đại biểu: trước ngày diễn ra sự kiện tại đường dẫn: https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_ltGi-E29Tvq7s-unpxaKhg
 
Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của Hội thảo, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên để tham dự.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./. 
 
Cục Sở hữu trí tuệ