Th 5, 06/05/2021 | 14:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo xin ý kiến góp ý bản dịch tiếng Việt các thuật ngữ thuộc Công cụ Quản lý và cơ sở dữ liệu hàng hóa, dịch vụ Madrid (MGS)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc xin ý kiến góp ý đối với bản dịch tiếng Việt các thuật ngữ ngoài Bảng phân loại Ni-xơ của MGS.

Ngày 01/5/2013, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chính thức đưa vào hoạt động phiên bản mới của Công cụ Quản lý và cơ sở dữ liệu hàng hóa, dịch vụ Madrid (The Madrid Goods and Services Manager - MGS) (dưới đây viết tắt là MGS) với sự hợp tác của nhiều cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và các bên thành viên khác.

MGS là một công cụ trực tuyến được phát triển bởi Văn phòng quốc tế (IB) thuộc WIPO và được thiết kế để hỗ trợ người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và người đại diện của họ trong việc lập danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn đăng ký nhãn hiệu khi nộp đơn quốc tế theo Hệ thống Madrid (địa chỉ truy cập https://webaccess.wipo.int/mgs/)
MGS cho phép truy cập đến hàng ngàn thuật ngữ tiêu chuẩn được Văn phòng quốc tế chấp nhận theo các thủ tục của Hệ thống Madrid mà có thể được sử dụng để xác định hàng hóa và dịch vụ trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Đây là các thuật ngữ đã được WIPO phân loại một cách chính xác theo phiên bản mới nhất của Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ dành cho đăng ký nhãn hiệu (Bảng Phân loại Ni-xơ).

MGS cho phép người nộp đơn sử dụng trình duyệt để tìm kiếm với các thuật ngữ liên quan mà sau đó có thể được dịch ra một trong ba ngôn ngữ làm việc của Hệ thống Madrid. Như vậy việc sử dụng MGS giúp người nộp đơn xây dựng được danh mục hàng hóa và dịch vụ để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid một cách chính xác. Mặt khác, MGS giúp cơ quan nhãn hiệu quốc gia, trong đó có Cục Sở hữu trí tuệ, giảm thiểu công việc liên quan đến thẩm định danh mục hàng hóa và dịch vụ của các đơn được nộp. Việc sử dụng MGS sẽ làm tăng tính chính xác của danh mục hàng hóa và dịch vụ trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nên đơn dễ dàng được chấp nhận bởi Văn phòng quốc tế, tránh những vấn đề phát sinh do phân loại không chính xác, nhất là khi MGS có công cụ để dịch từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha - những ngôn ngữ nộp đơn theo Hệ thống Madrid.

Theo thỏa thuận hợp tác với WIPO, từ năm 2017, định kỳ hằng năm Cục Sở hữu trí tuệ gửi bản dịch tiếng Việt đối với những sửa đổi, bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ được cập nhật mới nhất của năm đó để cung cấp cho WIPO nhằm cập nhật lên MGS. Đồng thời, WIPO cũng đề nghị Cục thực hiện dịch và phê chuẩn khoảng 53.000 thuật ngữ ngoài Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ để cung cấp cho WIPO để cập nhật đầy đủ vào hệ thống MGS, do hiện nay hệ thống này thiếu phần nội dung nêu trên của Việt Nam.

Hiện tại, Cục Sở hữu trí tuệ đã dịch sang tiếng Việt và đánh giá sự phù hợp của các thuật ngữ ngoài Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ này khi áp dụng ở Việt Nam. Trước khi gửi cho WIPO để cập nhật vào hệ thống MGS, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải toàn văn bản dịch tiếng Việt để xin ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thời hạn tiếp nhận các ý kiến góp ý: đến hết 30/6/2021.

Tài liệu xin góp ý tải về tại đây.

Mọi ý kiến góp ý đối với bản dịch này xin được gửi về:

Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ

Email: ipvn-madrid@ipvietnam.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Cục Sở hữu trí tuệ