Th 2, 10/06/2024 | 16:46 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tập huấn tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Văn phòng đai diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức các lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ cho gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, các Hội, Hiệp hội, các Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và giảng viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 29/05/2024 đến ngày 31/05/2024, Văn phòng đai diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Yên tổ chức ba lớp tập huấn tại huyện Sông Hinh, huyện Tuy An và Trường Đại học xây dựng Miền Trung với năm chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) gắn với đặc sản địa phương;

Chuyên đề 2: Quyền SHTT tại các Trường Đai học, Cao đẳng;

Chuyên đề 3: Quản lý và khai thác quyền SHTT gắn với đặc sản địa phương;

Chuyên đề 4: Quản trị tài sản trí tuệ trong Trường Đại học;

Chuyên đề 5: Hướng dẫn thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Tham gia các lớp tập huấn về phía Văn phòng đại diện (VPĐD) Cục Sở hữu trí tuệ  có bà Nguyễn Thị Thúy, Phụ trách VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng; về phía Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên; về phía Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sông Hinh có ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh; về phía UBND huyên Tuy An có ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ Tịch UBND huyện Tuy An; về phía Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, các Hội, Hiệp hội, các Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và giảng viên, sinh viên.

Mục đích của các lớp tập huấn nhằm phổ biến các quy định mới của Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022; tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và các đối tượng quyền SHTT có trong Trường Đại học. Đặc biệt, các đối tượng gồm sáng chế, giải pháp hữu ích là kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước cũng được xác định để xem xét thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

 

Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên phát biểu tại các lớp tập huấn

 

Ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát biểu tại các lớp tập huấn

 

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe phần chia sẻ của các chuyên gia đến từ VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng trình bày những nội dung quan trọng, cần thiết về bảo hộ quyền SHTT đối với đặc sản địa phương và quyền SHTT trong Trường Đại học, từ đó giúp cho việc hoạch định chính sách quản lý và khai thác hiệu quả.

Kết thúc các lớp tập huấn, các đại biểu được giải đáp những vấn đề còn vướng mắc và có định hướng cho việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đồng thời, các đại biểu cũng mong muốn VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với Sở KH&CN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn có nội dung tương tự và chuyên sâu hơn nữa.

 

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

 

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại các lớp tập huấn

 

Ông Nguyễn Minh Đức, Chuyên viên Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại các lớp tập huấn

 

Ông Phan Sĩ Tài, Chuyên viên Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại các lớp tập huấn

 

 

 

 

 

 

Toàn thể đại biểu tham gia tại các lớp tập huấn

 

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng