Th 6, 30/08/2019 | 09:10 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra Nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 như sau:

          Ngày

         Thời gian

                            Môn

      24/10/2019

08h30-11h30

Pháp luật sở hữu công nghiệp

13h30-16h30

Kiểu dáng công nghiệp

      25/10/2019

08h30-11h30

Sáng chế và Thiết kế bố trí

13h30-16h30

Thông tin sở hữu công nghiệp

      26/10/2019

08h30-11h30

Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý

 

Địa điểm:

Tại TP. Hà Nội: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1, số 54 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách thí sinh theo số phòng sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải trong thông báo tiếp theo.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách