Th 2, 23/11/2020 | 16:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục có liên quan.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 13822/TB-SHTT ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc áp dụng các quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục có liên quan.

Toàn văn thông báo số 13822 /TB-SHTT có thể tải về tại đây.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách