Th 5, 07/09/2023 | 13:48 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo tìm đối tác khảo sát, tư vấn về giải pháp công nghệ

Thông báo về việc tìm đối tác khảo sát, tư vấn về giải pháp công nghệ cho Hệ thống tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo yêu cầu của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Cục Sở hữu trí tuệ đang có nhu cầu tìm tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến tìm hiểu, khảo sát hệ thống tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng mời các tổ chức, đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tham gia tư vấn, khảo sát, thiết kế thử nghiệm, cung cấp giải pháp kỹ thuật công nghệ thông tin phù hợp cho hệ thống nêu trên. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị tiến hành khảo sát, thiết kế và vận hành thử nghiệm hệ thống phần mềm tại Cục nếu có nhu cầu (Mọi chi phí phát sinh trong quá trình này sẽ do tổ chức, đơn vị khảo sát, thử nghiệm chi trả).

Tổ chức, đơn vị có nhu cầu tham gia hoặc tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ theo đầu mối liên lạc sau đây: Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 024.35853069 (máy lẻ 1222)./.    

 

Trung tâm Công nghệ thông tin