Danh sách các Điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ

STT

Tên Văn bản

Liên kết/Tải về

 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 

      1

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)

Liên kết/Tải về

 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

 

B.1

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 

1

Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

Liên kết/Tải về

2

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Liên kết/Tải về

3

Hiệp ước hợp tác sáng chế 

Liên kết/Tải về

4

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

5

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

6

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Liên kết/Tải về

7

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Liên kết/Tải về

8

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng

Liên kết/Tải về

9

Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép

Liên kết/Tải về

10

Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh

Liên kết/Tải về

B.2

Các điều ước quốc tế khác

 

1

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế

Liên kết/Tải về

2

Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

Liên kết/Tải về

3

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Liên kết/Tải 

4

Hiệp ước luật nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

5

Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

6

Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu

Liên kết/Tải về

7

Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Liên kết/Tải về

8

Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Liên kết/Tải về

9

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp

Liên kết/Tải về

10

Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả

Liên kết/Tải về

11

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm

Liên kết/Tải về

Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

 

1

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ 

Liên kết/Tải về

2

Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

 D

Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác

 

1

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

2

Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

3

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

4

Hiệp định Việt Nam - Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

Liên kết/Tải về

5

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ) 

Liên kết/Tải về

   6

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

7

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về

8

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ)

Liên kết/Tải về