Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 02/2020

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2274 2-2018-00391 Thiết bị và phương pháp cắt ống chống bằng tia dung dịch khoan có chứa cát hoặc barit Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO
2 2275 2-2013-00306 Máy vạch đường mũ giày NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.
3 2276 2-2017-00344 Thuốc trừ sâu thảo dược Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Sông Hồng
4 2277 2-2019-00546 ổ khóa bi chống trộm Nhan Thành út
5 2278 2-2017-00252 Cấu kiện kè bờ cốt phi kim Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)
6 2279 2-2018-00551 Hào kỹ thuật kết hợp phân tầng Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) 
7 2280 2-2017-00012 Tấm tường lắp ghép Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)
8 2281 2-2019-00547 Quy trình chiết xuất chiết phẩm chứa azadirachtin limonoit trong hạt sầu đâu để bào chế thuốc bảo vệ thực vật gốc thảo mộc Trần Kim Qui