Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 02/2021

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2554 2-2019-00179 Bộ lái đèn LED có tích hợp chức năng bảo vệ tải đèn LED SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2 2555 2-2020-00451 Hệ giàn giáo Phan Hồng Phước
3 2556 2-2020-00389 Thiết bị xông tinh dầu dược liệu loại cầm tay NGUYỄN VĂN CHÍ
4 2557 2-2020-00347 Cấu kiện bê tông đúc sẵn dạng dầm Công ty TNHH Xây dựng Lâm Phạm
5 2558 2-2019-00081 Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh tạo màng sinh học trên chất mang than sinh học để xử lý đất ô nhiễm hiđrocacbon thơm và chế phẩm vi sinh thu được bằng quy trình này Viện Công nghệ sinh học
6 2559 2-2020-00569 Quy trình nuôi tôm bằng cách sử dụng chế phẩm vi sinh và thảo dược  Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận
7 2560 2-2014-00039 Cụm nắp chai TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO., LTD.
8 2561 2-2018-00032 Cọc hộp bê tông cốt phi kim CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (BUSADCO)
9 2562 2-2016-00371 Khung mái nhà lắp ghép bê tông cốt phi kim CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (BUSADCO)
10 2563 2-2017-00269 Chế phẩm liposom đóng gói artemisinin và aspirin để điều trị khối u Lê Quang Huấn
11 2564 2-2018-00426 Cấu kiện phá sóng chồng ghép CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (BUSADCO)
12 2565 2-2017-00027 Thiết bị đánh giá và kiểm tra khả năng thi công hệ thống đường ống VALQUA, LTD.
13 2566 2-2015-00421 Thiết bị nối đất dạng băng dùng cho ghế ESD TECHNOLOGY CONSULTING & LICENSING CO., LTD.
14 2567 2-2017-00086 Thiết bị điều hòa không khí dựa trên chất bán dẫn CHEN, Chuan-Sheng
15 2568 2-2016-00254 Bình chứa và phương pháp trưng bày sản phẩm thương mại KAO CORPORATION
16 2569 2-2015-00394 Lò đốt chất thải Đỗ Hồng Quang
17 2570 2-2020-00582 KHUNG TẤM LẮNG TẢI TRỌNG CAO DÙNG TRONG BỂ LẲNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG TY TNHH TK CỘNG
18 2571 2-2018-00108 Chậu cây thông minh sử dụng năng lượng mặt trời Ngô Ngọc Thành
19 2572 2-2020-00571 Tủ bảo quản thực phẩm diệt khuẩn Công ty cổ phần tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc
20 2573 2-2020-00476 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano tetrahydrocurcumin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
21 2574 2-2020-00552 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano icariin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
22 2575 2-2020-00505 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano resveratrol CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
23 2576 2-2017-00163 Máy tạo hạt và phương pháp tạo hạt sử dụng máy tạo hạt này SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
24 2577 2-2017-00164 Thiết bị tạo hạt và phương pháp tạo hạt sử dụng thiết bị tạo hạt này SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
25 2578 2-2020-00494 Bộ phận lọc dùng cho hố ga thu nước Nguyễn Công Anh
26 2579 2-2020-00495 Hố ga thu nước mưa dùng cho hệ thống thoát nước Nguyễn Công Anh
27 2580 2-2017-00180 Quy trình sản xuất curcuminoit từ củ nghệ vàng (Curcuma longa L.) VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM