Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 02/2023

 (Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3044 2-2022-00413 Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp dùng tro bay bằng công nghệ geopolyme Lê Anh Tuấn
2 3045 2-2021-00281 Đập đất có kết cấu tường nghiêng chống thấm bằng đất bazan trộn puzolan tự nhiên, xi măng và vôi NGUYỄN HỮU NĂM
3 3046 2-2021-00249 Quy trình chiết xuất hỗn hợp hoạt chất chống oxy hóa từ loài nhím biển Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 3047 2-2016-00150 Dụng cụ hỗ trợ luồn dây cáp qua vòng treo cáp viễn thông Lê Tiến Hùng