Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 03-04/2020

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2282 2-2017-00433 Bó vỉa hè thấm tiêu định hướng Nguyễn Bảo Quân
2 2283 2-2016-00189 Cụm đỡ dạng môđun dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời SUN RISE E&T CORPORATION
3 2284 2-2019-00182 Thiết bị plasma lạnh xả hàng rào điện môi Nguyễn Đức Ba
4 2285 2-2015-00338 Thiết bị giám sát các động cơ thủy lực của tàu thủy Marine Hydrotec Co., Ltd.
5 2286 2-2014-00111 Cơ cấu phím bấm dùng cho kèn sắc-xô YANG SHERNG ENTERPRISE CO., LTD.
6 2287 2-2016-00117 Kìm cắt da và móng tay - chân có cơ cấu điều chỉnh lực đẩy của thanh chống kìm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kềm Sài Gòn
7 2288 2-2014-00327 Thiết bị đúc kẹp dùng cho máy tạo gót giày NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.
8 2289 2-2013-00304 Bộ khuôn ép dùng cho máy tạo hình gót giày NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.
9 2290 2-2014-00343 Túi đựng hàng hóa SHEUN PAN CO., LTD.
10 2291 2-2015-00013 Máy nghiền siêu mịn Chun-Hsia YEN
11 2292 2-2018-00465 Hỗn hợp nguyên liệu để chế biến sữa đậu nành bổ sung sữa bột nguyên kem và trực khuẩn có lợi (probiotic) Tạ Thị Tuyết Mai
12 2293 2-2015-00100 Quy trình biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào gan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
13 2294 2-2016-00407 Bộ nghịch lưu ba pha với đầu vào đa nguồn cung cấp Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
14 2295 2-2019-00234 Quy trình sản xuất chế phẩm probiotic-đa enzym từ chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum SP1901 Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội