Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 03/2024

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3546 2-2022-00464 ĐÊ CÓ MÁI ĐÊ GIA CỐ BẰNG VẬT LIỆU ĐẤT KẾT HỢP TRO BAY VÀ XI MĂNG CHO PHÉP NƯỚC TRÀN QUA  Nguyễn Hữu Huế
2 3547 2-2022-00471 Máy lọc nước RO dân dụng có cụm cơ cấu chống đun khô bầu nước nóng Công ty cổ phần liên doanh Kangaroo quốc tế
3 3548 2-2022-00556 CHIẾT PHẨM TỪ ĐẬU XANH LÊN MEN, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA CHIẾT PHẨM NÀY KING'S GROUND BIOTECH CO., LTD.
4 3549 2-2018-00464 Đầu đốt của bếp ga công nghiệp Lê Tiến Thắng
5 3550 2-2014-00252 Cơ cấu bảo quản các hộp ắc quy Wang Juei-Liu