Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 05/2023

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3139 2-2020-00006 Phương pháp thay thế đốt cột anten dây co bị hư hỏng ở giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
2 3140 2-2020-00005 Phương pháp rút lõi cho cột anten bao Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
3 3141 2-2020-00580 Hệ thống thủy canh hồi lưu tự động Nguyễn Phương Ghi
4 3142 2-2016-00166 Môđun máy phát điện ARUANÃ ENERGIA S.A.
5 3143 2-2022-00195 Quy trình sản xuất hệ vi nhũ tương nano icariin Công ty cổ phần Wakamono
6 3144 2-2022-00207 Hệ thống và phương pháp cung cấp sản phẩm gốc vi sinh vật, sản phẩm gốc vi sinh vật và phương pháp cải thiện sức khoẻ thực vật dùng sản phẩm này LOCUS IP COMPANY, LLC
7 3145 2-2022-00312 CHỦNG XẠ KHUẨN CHỊU NHIỆT STREPTOMYCES SP. CXD2-17 THUẦN KHIẾT VỀ MẶT SINH HỌC CÓ KHẢ NĂNG LÀM GIẢM NHỰA TRONG DĂM MẢNH GỖ KEO VÀ BẠCH ĐÀN Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, Bộ Công thương
8 3146 2-2022-00329 Quy trình sản xuất chế phẩm dạng bột của vi khuẩn Virgibacillus campisalis TT8.5 có khả năng phân giải histamin trong quá trình sản xuất nước mắm truyền thống Trần Thị Thu Hằng
9 3147 2-2018-00159 Thiết bị xử lý khí thải lò đốt Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường
10 3148 2-2017-00376 Thiết bị đập ISEKI & CO., LTD.
11 3149 2-2017-00405 Tấm ốp mặt trước phương tiện vận tải và phương tiện vận tải Yunnan Lifan Junma Vehicles Co., Ltd.
12 3150 2-2019-00076 Thước cuộn có lưỡi thước cuộn được gia cố và/hoặc móc giảm xé rách Milwaukee Electric Tool Corporation
13 3151 2-2019-00129 Sản phẩm vệ sinh có phương tiện vệ sinh 29IL INC
14 3152 2-2022-00342 Chế phẩm thạch cao nha khoa kháng khuẩn chứa axit benzoic, mô hình làm bằng thạch cao nha khoa kháng khuẩn và phương pháp tạo mẫu thạch cao nha khoa kháng khuẩn THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
15 3153 2-2016-00129 Đất sinh học dùng để cải tạo đất trồng Vương Đức Tuấn
16 3154 2-2019-00591 Thiết bị xỏ dây giày tự động IDEA (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED
17 3155 2-2022-00324 Liên kết của cột ống thép nhồi bê tông và sàn bê tông cốt thép JFE STEEL CORPORATION
18 3156 2-2022-00035 Phương pháp khai thác và bổ cập nước ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
19 3157 2-2021-00312 Gàu máy xúc có gắn lưỡi phay trộn Viện Thủy công
20 3158 2-2021-00311 Đê bao có lõi bùn hóa cứng Viện Thủy công
21 3159 2-2021-00271 Phương pháp phục tráng rừng trồng Sở chè (Camellia sasanqua Thunb.) già cỗi Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
22 3160 2-2018-00153 Quy trình sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt đỏ cá ngừ bằng công nghệ sinh học và bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt đỏ cá ngừ thu được bằng quy trình này Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng