Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 05/2024

 (Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3602 2-2023-00447 Bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao đường bộ và đường sắt Trần Anh Dũng
2 3603 2-2020-00527 Hệ thống thu sol khí có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm DESICCANT TECHNOLOGY CORPORATION
3 3604 2-2019-00251 Thiết bị cắt và uốn tấm Kuo-Chung Cheng
4 3605 2-2023-00400 QUY TRÌNH CHẾ TẠO SỢI IN 3D DÙNG CHO MÁY IN 3D SỬ DỤNG MÔ HÌNH LẮNG ĐỌNG NÓNG CHẢY (FDM) Đại học Bách khoa Hà Nội
5 3606 2-2022-00440 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM HỖ TRỢ SỨC KHỎE XƯƠNG KHỚP Nguyễn Đoan Trang
6 3607 2-2023-00660 Quy trình bảo quản mẫu tinh trùng số lượng ít bằng phương pháp thủy tinh hóa Nguyễn Thanh Tùng
7 3608 2-2024-00107 Quy trình chế tạo màng phủ đa lớp hệ kẽm niken nano silic oxit được tạo lớp thụ động màu đen trên nền thép Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
8 3609 2-2023-00197 Phương pháp tạo ra bản tóm tắt video sử dụng thiết bị tính toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MQ
9 3610 2-2018-00111 Thang nâng hàng công xôn Lê Duy Nhân
10 3611 2-2023-00653 Phương pháp điều chế rilpivirin từ mesitylen dùng làm thuốc điều trị HIV  Trường Đại học Dược Hà Nội
11 3612 2-2018-00095 Thiết bị giảm tốc có cụm chi tiết điều chỉnh MINCHUEN ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD
12 3613 2-2021-00385 Hệ thống trợ thở không xâm lấn Đại học Bách khoa Hà Nội