Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 06/2021

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2636 2-2019-00168 Quy trình nhân giống cây Goniothalamus vietnamensis Ban bằng kỹ thuật nuôi cấy mô Phạm Thị Lý
2 2637 2-2020-00445 Dược phẩm chứa arginin hoặc xitrulin để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh viêm xương khớp ITALFARMACO SPA
3 2638 2-2017-00076 Lò đốt rác thải rắn y tế Nguyễn Đức Quyền
4 2639 2-2021-00060 Hệ thống xử lý rác thải không chôn lấp và phương pháp xử lý rác thải không chôn lấp ĐỖ QUỐC THÁI
5 2640 2-2019-00494 Quy trình tổng hợp metyl 3-(N-hydroxycarbamimidoyl) benzoat Viện Hóa học-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 2641 2-2020-00124 Kit PCR đa mồi để chẩn đoán đồng thời vi khuẩn than Bacillus anthracis và dịch hạch Yersinia pestis và plasmit tái tổ hợp dùng làm đối chứng nội kiểm trong kit này HỌC VIỆN QUÂN Y
7 2642 2-2021-00065 Vật liệu compozit nhẹ và bền và phương pháp sản xuất vật liệu này JAAN CHYI GREEN POWER CO., LTD.
8 2643 2-2018-00020 Quy trình điều chế dẫn xuất axetyl của catechin chè xanh Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
9 2644 2-2017-00102 Phương pháp chiết xuất dầu gấc trực tiếp từ màng gấc tươi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
10 2645 2-2021-00018 Quy trình nuôi luân trùng Proales similis làm thức ăn cho ấu trùng cá biển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế