Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 07/2022

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2946 2-2015-00064 Máy gặt đập liên hợp ISEKI & CO., LTD.
2 2947 2-2018-00137 Bộ trục quạt Công ty TNHH SX-TM nhựa Chí Thành V.N
3 2948 2-2018-00091 Cơ cấu chốt hãm cho kính mũ bảo hiểm kiểu nửa đầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Huei