Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 09/2022

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2976 2-2021-00132 Tấm lợp lấy sáng có ống thông gió để lắp quả cầu thông gió Đinh Tiến Hùng
2 2977 2-2018-00131 Cấu trúc kẹp ép SHU-HAN HUANG
3 2978 2-2018-00365 Bộ điều hợp giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI) DONGGUAN YUQIU ELECTRONIC CO., LTD
4 2979 2-2016-00398 Thiết bị kiểm tra sự ăn mòn RAYONG ENGINEERING AND PLANT SERVICE COMPANY LIMITED
5 2980 2-2017-00355 Máy gặt đập liên hợp ISEKI & CO., LTD.
6 2981 2-2019-00012 Cọc cừ Đỗ Đức Thắng
7 2982 2-2022-00077 Máy thu hoạch rau Nguyễn Hữu Chúc
8 2983 2-2018-00507 Quy trình chế biến rượu vang từ dịch ép thịt quả điều Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9 2984 2-2022-00136 Quy trình điều chế dexamethason axetat từ 9-alpha-hydroxy androstendion Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam