Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 10/2022

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)   

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2985 2-2020-00193 Cơ cấu phụ trợ hỗ trợ cho việc nâng hạ cấu kiện dạng tấm Nguyễn Nhơn Hòa
2 2986 2-2020-00648 Cơ cấu kẹp tự động Nguyễn Nhơn Hòa
3 2987 2-2021-00020 Thiết bị hút tấm vật liệu cầm tay Nguyễn Nhơn Hòa
4 2988 2-2019-00021 Bộ kim tiêm dùng một lần có tính năng cải thiện độ tương thích Sewoon Medical Co., Ltd
5 2989 2-2020-00269 SÁO CẢI TIẾN ĐẶNG VIỄN PHƯƠNG
6 2990 2-2020-00044 Quy trình sản xuất cao chiết Trà hoa vàng lá dày (Camellia crassiphylla) Trường Đại học Phenikaa
7 2991 2-2020-00163 Quy trình tách chiết hỗn hợp chứa hoạt chất isodiospyrin và 8’-hydroxyisodiospyrin từ lá cây Thị đài lá rộng (Diospyros fleuryana) Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 2992 2-2021-00445 Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm hương trên cây dó Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học
9 2993 2-2020-00065 Máy ủ giá đỗ Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện
10 2994 2-2020-00427 Hệ thống thu hồi nước trong đới thông khí Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
11 2995 2-2019-00476 Khớp nối thanh thép cốt Lung-Ken TSAI
12 2996 2-2022-00248 Bơm được dẫn động bởi động lực bên ngoài và hệ thống bơm được dẫn động bởi động lực bên ngoài Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nguyên Chí
13 2997 2-2020-00090 Quy trình bào chế chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan từ cây an xoa (Helicteres hirsuta) Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
14 2998 2-2020-00655 Quy trình sản xuất nhựa sinh học xenluloza axetat từ rơm rạ Phạm Thị Hồng
15 2999 2-2020-00664 Bánh xích cao su có kết cấu cạo cho xe cộ YACHOO TECHNOLOGY CO., LTD.
16 3000 2-2020-00482 Quy trình nuôi cấy phôi và thu hồi ADN từ phôi để sàng lọc di truyền không xâm lấn Trịnh Thế Sơn
17 3001 2-2020-00212 Cửa cuốn Công ty Cổ phần Iwaky Việt Nam