Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2022

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3002 2-2022-00289 BỘ GÁ ĐIEEN THOẠI THÔNG MINH VỚI MÁY QUAY PHIM NỘI SOI KỸ THUẬT SỐ VÀ LƯỠI ĐÈN SOI THANH QUẢN ĐỂ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Trường Đại học Cần Thơ
2 3003 2-2018-00257 Bộ đĩa nghiền để tách vỏ sacha inchi và thiết bị tách vỏ có bộ đĩa nghiền này Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
3 3004 2-2021-00200 Chế phẩm để phòng trừ bệnh hại cho cây trồng và phương pháp phòng trừ bệnh hại cho cây trồng MAP PACIFIC PTE LTD
4 3005 2-2020-00101 Ổ cắm điện chống giật, chống chập và chống quá tải
 
Lê Mạnh Hà
5 3006 2-2022-00234 Phương pháp tạo phức chất keo ong và nano bạc Trần Thị Ngọc Dung
6 3007 2-2022-00096 Quy trình thực hiện phản ứng PCR đa mồi và QF-PCR đa mồi sử dụng mồi huỳnh quang để phát hiện đồng thời 8 đột biến mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y liên quan đến vô sinh ở nam giới Viện công nghệ ADN và Phân tích di truyền
7 3008 2-2020-00506 Quy trình nuôi cá rô phi Oreochromis sp. bằng công nghệ biofloc trong môi trường nước lợ Viện Tài nguyên và Môi trường biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam