Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 11/2023

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 3382 2-2023-00446 Miếng độn giày Công ty Cổ phần giày IKEN
2 3383 2-2022-00270 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TUỔI NIÊN ĐẠI VÒNG NĂM CÂY RỪNG PHỤC VỤ TÁI LẬP CÁC SỰ KIỆN CỔ KHÍ HẬU Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
3 3384 2-2023-00441 NỀN ĐA LỚP VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỀN ĐA LỚP NÀY Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T
4 3385 2-2019-00299 Thang máy gia đình Lê Duy Nhân
5 3386 2-2023-00307 QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ HỆ VI NHŨ TƯƠNG NANO OLIGOME PROANTHOCYANIDIN (OPC) BẢO VỆ SỨC KHỎE Công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải
6 3387 2-2022-00240 THIẾT BỊ ĐIỆN PHÂN NƯỚC SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC MAGIE VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP  Lại Trung Tùng
7 3388 2-2023-00208 Robot thông minh hình dáng giống người hỗ trợ dạy học tiếng Anh Lê Đình Sơn
8 3389 2-2022-00280 Quy trình sản xuất giống cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam