Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)

Cuốn sách "Cục Sở hữu trí tuệ - 25 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2007)" có thể tải về tại đây.