Th 2, 19/07/2021 | 09:37 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn đăng ký SHCN tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Quốc gia và Bộ KH&CN và chỉ đạo tại Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thông báo:

1. Từ ngày 19/7/2021, Cục SHTT tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) trực tiếp tại trụ sở Cục SHTT (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đơn đăng ký SHCN và các công văn, tài liệu nộp đến trụ sở Cục SHTT chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến hoặc gửi qua bưu điện. 

a) Đối với đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến: Người nộp đơn thực hiện thủ tục nộp đơn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT, sau đó gửi Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền nộp phí, lệ phí SHCN kèm theo Phiếu xác nhận nộp đơn trực tuyến về Cục Sở hữu trí tuệ.

Người nộp đơn nộp các khoản phí, lệ phí SHCN đến tài khoản sau: 

Tên tài khoản: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

Số tài khoản: 3511 0 1054889 00000

Tại Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

Lưu ý: Khi nộp tiền, Người nộp đơn ghi rõ nội dung nộp tiền, tên chủ đơnsố đơn SHCN/mã số đơn trực tuyến

Người nộp đơn có thể tra cứu về đơn đã được tiếp nhận trên tài khoản trực tuyến của mình. Biên lai thu phí, lệ phí SHCN sẽ được gửi cho Người nộp đơn qua địa chỉ email khai trên hồ sơ đăng ký xác lập quyền SHCN.

b) Đối với đơn đăng ký nộp qua bưu điện: Người nộp đơn chuyển đơn đăng ký SHCN, công văn, tài liệu và chứng từ xác nhận nộp phí, lệ phí về trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Cục SHTT sẽ gửi trả Tờ khai đăng ký, biên lai nộp phí, lệ phí, văn bằng bảo hộ và các văn bản liên quan, v.v. cho Người nộp đơn qua đường bưu điện.

2. Cục SHTT cũng tạm dừng thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp tại trụ sở Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký SHCN nói riêng chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc email. Thông tin cụ thể như sau:

Bộ phận Tư vấn và hướng dẫn thủ tục (IP HelpDesk):

Điện thoại: 024.38583 069, máy lẻ 1182 hoặc 1164;

Email: IPHelpDesk@ipvietnam.gov.vn

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Người nộp đơn vui lòng liên hệ:

Ông Cao Văn Hưng (điện thoại: 098.333.9768); hoặc

Bà Nguyễn Thu Hằng (điện thoại: 0984.097.509)

Bộ phận Một cửa Cục Sở hữu trí tuệ

Email: dangky@ipvietnam.gov.vn

Thông báo số 7113/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

 
Cục Sở hữu trí tuệ