Th 2, 10/05/2021 | 09:45 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quốc gia và Bộ KH&CN và hướng dẫn của các Cơ quan chức năng, để bảo vệ sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động của Cục, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngày 09/05/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 3936/SHTT-VP về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 
Toàn văn Thông báo số 3936/SHTT-VP ngày 09/05/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây./.
 
Cục Sở hữu trí tuệ