Th 6, 24/04/2020 | 09:43 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 5869/TB-SHTT ngày 23/4/2020 về việc tiếp nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 5287/TB-SHTT ngày 03/4/2020 và Thông báo số 5294/TB-SHTT ngày 13/4/2020 hướng dẫn việc nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, theo tinh thần cách ly xã hội tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ tình hình thực tế, từ ngày 24/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện tiếp nhận đơn SHCN nộp trực tiếp tại trụ sở Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, bên cạnh các hình thức nộp đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị Người nộp đơn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc phù hợp, không tụ tập đông người, không đi vào các khu vực không liên quan trong Cục, v.v.) khi đến nộp đơn đăng ký quyền SHCN tại trụ sở Cục và các Văn phòng đại diện.

Toàn văn Thông báo số 5869/TB-SHTT ngày 23/4/2020 về việc tiếp nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ