CN, 08/08/2021 | 17:29 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương).

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:
 
Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương). Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:
 
1. Danh mục các nhiệm vụ: 
 
(i) Nhiệm vụ số 01: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản cho các sản phẩm: Hoa hồi Lạng Sơn và xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp);
 
- Phương thức thực hiện: Tuyển chọn;
 
- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: Có kinh nghiệm đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản hoặc phối hợp được với tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản;
 
- Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại Nhật Bản của các địa danh “Lạng Sơn” cho sản phẩm hoa hồi và địa danh “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài.
 
(ii) Nhiệm vụ số 02: Nghiên cứu quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý và hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc cho các sản phẩm: Vải thiều Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên và hạt điều Bình Phước;
 
- Phương thức thực hiện: Tuyển chọn;
 
- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: Có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài hoặc phối hợp được với tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài;
 
- Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại Trung Quốc của các địa danh “Lục Ngạn” cho sản phẩm vải thiều, “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn và “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều.
 
(iii) Nhiệm vụ số 03: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid cho các sản phẩm: gạo An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Đức, Trung Quốc), xoài An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Australia, Trung Quốc) và cá tra An Giang (chỉ định bảo hộ tại Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc);
 
- Phương thức thực hiện: Tuyển chọn;
 
- Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam và có kinh nghiệm đăng ký  bảo hộ theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid;
 
- Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: Kèm theo báo cáo tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ tại các quốc gia chỉ định theo hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế Madrid cho các sản phẩm gạo An Giang, xoài An Giang và cá tra An Giang.
 
2. Thành phần Hồ sơ
 
Hồ sơ được lập thành 09 bộ (01 bộ gốc và 08 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm:
 
- Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo mẫu B5-PĐK ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;
 
- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;
 
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ theo mẫu quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu B6-TMNV ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN;
 
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài thực hiện theo các mẫu quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN;
 
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu cần);
 
- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.
 
- Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ.
 
3. Phương thức nộp Hồ sơ
 
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email). Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
 
4. Thời hạn nhận hồ sơ:
 
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 27/9/2021;
 
- Ngày tiếp nhận Hồ sơ: Là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).
 
5. Mọi chi tiết xin liên hệ:
 
Cục Sở hữu trí tuệ
 
(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)
 
ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn
 
Toàn văn thông báo có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ