Th 4, 08/03/2023 | 16:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore triển khai thử nghiệm chương trình Hợp tác tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế (CS&E)

Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) chính thức triển khai thử nghiệm Chương trình hợp tác tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế.

Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 28/02/2025, Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) chính thức triển khai thử nghiệm Chương trình hợp tác tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Chương trình CS&E – Collaborative Search and Examination Programme). Đây là thỏa thuận thử nghiệm CS&E đầu tiên giữa hai Cơ quan Sở hữu trí tuệ trong khối ASEAN do IPOS khởi xướng.

Trong thời gian thử nghiệm, hai Cơ quan sẽ tiếp nhận và xử lý 20 yêu cầu CS&E mỗi năm, trong đó tối đa 2 yêu cầu CS&E mỗi tháng. Số lượng yêu cầu CS&E chưa sử dụng sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo, nhưng tối đa không quá 4 yêu cầu CS&E trong một tháng. Lưu ý: mỗi cá nhân/tổ chức chỉ được nộp tối đa 2 yêu cầu CS&E mỗi tháng.

Năm thứ nhất bắt đầu từ ngày 01/3/2023 đến ngày 28/02/2024.

Năm thứ hai bắt đầu từ ngày 01/3/2024 đến ngày 28/02/2025.

Để tìm hiểu thông tin và thủ tục tham gia Chương trình CS&E tại Cục Sở hữu trí tuệ, xin mời tham khảo Tài liệu hướng dẫn dành cho người nộp đơn tại đây.
Để tìm hiểu thông tin và thủ tục tham gia Chương trình CS&E tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore, truy cập tại đây.
Để điền Tờ khai yêu cầu CS&E, tải về tại đây (định dạng PDF), (định dạng Word)

 

Trung tâm Thẩm định sáng chế