ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 416 tháng 11 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 416 tháng 11 năm 2022.

Số 416 tập A tháng 11 năm 2022


Số 416 tập B tháng 11 năm 2022