ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 417 tháng 12 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 417 tháng 12 năm 2022.

Số 417 tập A tháng 12 năm 2022

Số 417 tập B tháng 12 năm 2022

 

Phụ lục 1:
BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ THEO THỎA ƯỚC NICE, Phiên bản 12-2023

Phụ lục 2:

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, Phiên bản 2023.01
PHẦN A: CÁC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B01-B43)
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B44-B99)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C01-C07)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C08-C99)
PHẦN D: DỆT; GIẤY
PHẦN E: XÂY DỰNG; MỎ
PHẦN F: PHẦN F: CƠ KHÍ; CHIẾU SÁNG; CẤP NHIỆT; VŨ KHÍ; KỸ THUẬT NỔ
PHẦN G: VẬT LÝ 
PHẦN H: ĐIỆN