Th 6, 29/01/2021 | 14:31 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020

Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020.

Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố năm 2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Tiêu chí thống kê: Các đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ đã công bố từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

STT Mã tỉnh Tên tỉnh SC/GPHI KDCN NH
1 AGG An Giang tải về tải về tải về
2 BTU Bà Rịa - Vũng Tàu tải về tải về tải về
3 BGG Bắc Giang tải về tải về tải về
4 BKN Bắc Kạn tải về không có tải về
5 BKL Bạc Liêu tải về tải về tải về
6 BNH Bắc Ninh tải về tải về tải về
7 BTE Bến Tre không có tải về tải về
8 BĐH Bình Định tải về tải về tải về
9 BDG Bình Dương tải về tải về tải về
10 BPC Bình Phước tải về tải về tải về
11 BTN Bình Thuận tải về tải về tải về
12 CMU Cà Mau tải về tải về tải về
13 CTƠ Cần Thơ tải về tải về tải về
14 CBG Cao Bằng tải về tải về tải về
15 ĐNG Đà Nẵng tải về tải về tải về
16 ĐLK Đắk Lắk tải về tải về tải về
17 ĐNN Đắk Nông không có tải về tải về
18 ĐBN Điện Biên không có không có tải về
19 ĐNI Đồng Nai tải về tải về tải về
20 ĐTP Đồng Tháp tải về tải về tải về
21 GLI Gia Lai tải về tải về tải về
22 HGG Hà Giang không có không có tải về
23 HNM Hà Nam tải về tải về tải về
24 HNI Hà Nội tải về tải về tải về
25 HTH Hà Tĩnh tải về tải về tải về
26 HDG Hải Dương tải về tải về tải về
27 HPG Hải Phòng tải về tải về tải về
28 HGN Hậu Giang tải về tải về tải về
29 HBH Hòa Bình tải về tải về tải về
30 HYN Hưng Yên tải về tải về tải về
31 KHA Khánh Hòa tải về tải về tải về
32 KGG Kiên Giang không có tải về tải về
33 KTM Kon Tum tải về không có tải về
34 LCU Lai Châu không có không có tải về
35 LDG Lâm Đồng tải về tải về tải về
36 LSN Lạng Sơn không có tải về tải về
37 LCI Lào Cai không có tải về tải về
38 LAN Long An tải về tải về tải về
39 NĐH Nam Định tải về tải về tải về
40 NAN Nghệ An tải về tải về tải về
41 NBH Ninh Bình tải về tải về tải về
42 NTN Ninh Thuận tải về tải về tải về
43 PTO Phú Thọ tải về tải về tải về
44 PYN Phú Yên tải về không có tải về
45 QBH Quảng Bình tải về tải về tải về
46 QNM Quảng Nam không có tải về tải về
47 QNI Quảng Ngãi tải về không có tải về
48 QNH Quảng Ninh tải về tải về tải về
49 QTI Quảng Trị không có tải về tải về
50 STG Sóc Trăng không có tải về tải về
51 SLA Sơn La tải về tải về tải về
52 TNH Tây Ninh không có tải về tải về
53 TBH Thái Bình tải về tải về tải về
54 TNN Thái Nguyên tải về tải về tải về
55 THA Thanh Hóa tải về tải về tải về
56 TTH Thừa Thiên Huế tải về tải về tải về
57 TGG Tiền Giang tải về tải về tải về
58 HCM TP. Hồ Chí Minh tải về tải về tải về
59 TVH Trà Vinh tải về tải về tải về
60 TQG Tuyên Quang không có không có tải về
61 VLG Vĩnh Long tải về tải về tải về
62 VPC Vĩnh Phúc tải về tải về tải về
63 YBI Yên Bái tải về tải về tải về

 

Cục Sở hữu trí tuệ