Th 4, 26/08/2020 | 14:11 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[TISC] Hướng dẫn xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tài liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) hướng dẫn xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO chủ trì.

Dự án Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) được thực hiện bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được thiết kế để cung cấp cho các chủ thể đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển khả năng truy cập vào các dịch vụ thông tin công nghệ chất lượng cao có trụ sở tại địa phương và các dịch vụ liên quan khác.

WIPO làm việc với chính phủ của các quốc gia thành viên để hỗ trợ việc thành lập và vận hành TISC hiệu quả bằng cách:

- Tạo điều kiện truy cập vào cơ sở dữ liệu sáng chế và các tài nguyên khoa học và công nghệ khác
- Xây dựng kỹ năng của nhân viên TISC thông qua các khóa đào tạo tại chỗ và các khóa học từ xa
- Cung cấp thông tin và tài liệu đào tạo
- Hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức
- Phổ biến các tình huống thực tiễn và kinh nghiệm hay giữa các TISC

Hướng dẫn này dành cho các chính phủ và tổ chức muốn tham gia chương trình TISC. Hướng dẫn này phác thảo bốn giai đoạn chính liên quan đến việc thiết lập và đưa TISC vào hoạt động:

- Lập kế hoạch dự án
- Khởi động dự án
- Phát triển nguồn lực
- Cung cấp dịch vụ

Xem toàn văn tài liệu Hướng dẫn xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC):
Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây.

Để biết thêm chi tiết và để được hỗ trợ, vui lòng truy cập trang web của WIPO tại www.wipo.int/tisc hoặc liên hệ với nhóm công tác TISC tại tisc@wipo.int.

Nguồn: https://www.wipo.int/tisc/en/background.html, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/1038/wipo_pub_1038.pdf 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp