Th 6, 03/04/2020 | 17:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cập nhật các bài nghiên cứu mới về COVID-19

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tập hợp danh sách các công bố quốc tế mới nhất về COVID-19 trên thế giới, bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống đến tháng 11 năm 2020.

 

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra, cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đang được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng khoa học quốc tế. Chỉ tính riêng 10 ngày đầu tháng 02 năm nay, đã có gần 80 bài về COVID-19 được đăng hoặc chấp nhận đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế của nhà xuất bản Elsevier, Springer Nature. Các nhà xuất bản đều công khai những bài viết này, ngay cả khi chưa được xuất bản chính thức.

Để tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, điều trị và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tập hợp danh sách các công bố quốc tế mới nhất về nội dung này để các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu của Việt Nam tiện theo dõi. Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên theo tiến độ xuất bản điện tử.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (https://www.most.gov.vn/) và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (http://www.vista.gov.vn/):

Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17655/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-10-4--den-ngay-16-4-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20969/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-COVID-19-tu-ngay-10/4-den-ngay-16/4/2020

Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 03/4 đến ngày 09/4/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17630/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-3-4--den-ngay-9-4-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20936/seo/20936/language/vi-VN/language/vi-VN/Default.aspx

Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17609/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-27-3-den-ngay-02-4-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20906/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-COVID-19-tu-ngay-27/3-den-ngay-02/4/2020&language=vi-VN

Các bài nghiên cứu mới về COVID-19 từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17597/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-20-3-den-ngay-26-3-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20873/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-COVID-19-tu-ngay-20/3-den-ngay-26/3/2020&language=vi-VN

Cập nhật các công bố về COVID-19 từ ngày 13/3 tới ngày 19/3/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17575/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-13-3-den-ngay-19-3-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20840/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-COVID-19-tu-ngay-13-19/3/2020&language=vi-VN

Cập nhật các công bố về COVID-19 từ ngày 06/03 tới ngày 12/3/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17547/cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-covid-19-tu-ngay-06-3-den-ngay-12-3-2020.aspx

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20804/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cac-bai-nghien-cuu-moi-ve-COVID-19-tu-ngay-06/3-den-ngay-12/3/2020&language=vi-VN

Cập nhật các công bố về COVID-19 từ ngày 28/02 tới ngày 05/3/2020

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20781/language/vi-VN/Default.aspx?seo=Cap-nhat-cac-cong-bo-moi-ve-COVID-19-den-ngay-05/3/2020&language=vi-VN

Cập nhật các công bố về COVID-19 từ ngày 11/02 tới ngày 27/02/2020

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20740/seo/20740/language/vi-VN/language/vi-VN/Default.aspx

Cập nhật các công bố về virus corona từ tháng 11/2019 tới ngày 10/02/2020 

http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/20678/seo/20678/language/vi-VN/Default.aspx

                                                      Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia