Th 6, 22/10/2021 | 13:37 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới ra mắt dịch vụ tra cứu mới dành cho nhà đổi mới sáng tạo

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã mở rộng gói dịch vụ trực tuyến của mình với một nền tảng trực tuyến cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các báo cáo tổng quan, khách quan và có hệ thống từ nhiều cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế. Báo cáo Chỉ số Thông tin Sáng chế Chuyên ngành WIPO INSPIRE (Index of Specialized Patent Information Reports) là công cụ giúp các bên liên quan, nhất là các nhà đổi mới sáng tạo tìm kiếm vô số cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế trên khắp thế giới. Người dùng có thể truy cập trang web https://inspire.wipo.int/ để sử dụng dịch vụ tra cứu này.

Tổng giám đốc WIPO, ông Daren Tang đã hoan nghênh việc ra mắt WIPO INSPIRE, dịch vụ tra cứu này là mô hình một cửa cung cấp thông tin của các cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế thương mại. Bằng cách tập hợp thông tin của nhiều cơ sở dữ liệu ở một nơi, các nhà đổi mới sáng tạo, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan cấp bằng sáng chế và các bên liên quan khác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc sử dụng cơ sở dữ liệu nào. Tổng Giám đốc Daren Tang cho biết WIPO INSPIRE là thành quả của sự hợp tác công tư hữu hiệu giữa WIPO với các chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và các nhóm sử dụng thông tin sáng chế.
 
“WIPO INSPIRE là dịch vụ tra cứu dữ liệu số mới nhất của chúng tôi nhằm giúp các nhà đổi mới sáng tạo lan truyền sự đổi mới sáng tạo một cách rộng rãi nhất vì lợi ích nhân loại. Đây là nền tảng giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt về các công cụ tìm kiếm thông tin sáng chế phù hợp nhất trong công việc của mình, cho dù họ đang kiểm tra thông tin sáng chế hay đưa ra các quyết định liên quan đến nghiên cứu và triển khai. Thông tin sáng chế tiết lộ thông tin kỹ thuật quan trọng, nó cũng đóng vai trò là nền tảng cơ bản cho các nhà đổi mới và hoạt động sáng tạo. WIPO INSPIRE tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ mở đường cho nhiều cải tiến hơn để tiến nhanh hơn ra thị trường”, Ông Daren Tang nói.
 
Dịch vụ tra cứu WIPO INSPIRE cung cấp một loạt các chức năng mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng cho cả người dùng mới và chuyên gia, các chức năng bao gồm:
 
So sánh các tính năng tối đa tới bốn cơ sở dữ liệu sáng chế.
 
Một bản đồ thông tin dữ liệu toàn cầu bao phủ có tính chất tương tác, cho phép người dùng xác định nhanh về những dữ liệu sáng chế nào cung cấp phạm vi về quyền tài phán cụ thể.
 
Dịch vụ tra cứu WIPO INSPIRE được tích hợp với cổng đăng ký sáng chế (Patent Register Portal) và eTISC của WIPO, cung cấp một môi trường liên thông để người dùng có được thông tin về cơ sở dữ liệu sáng chế và đăng ký bằng sáng chế cũng như cơ hội để tương tác với các chuyên gia thông tin sáng chế và thảo luận về các công cụ này.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (biên dịch)
(Nguồn: https://www.wipo.int/tisc/en/news/2020/news_0004.html)