Th 7, 25/07/2020 | 11:17 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đại hội Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/7/2020, Đại hội Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Cục. Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 903-KH/ĐUB ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN, ngày 09/7/2020 tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trang trọng trong không khí phấn khởi của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đại hội diễn ra trong bối cảnh trước nhiều yêu cầu mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng bộ để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa Cục Sở hữu trí tuệ phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tham dự Đại hội có gần 100 đảng viên và 20 đại biểu khánh mời là lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị xã hội.

Về phía Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Trương Hồng Dương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng chí Nguyễn Ngọc Song, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN.

 Quang cảnh Đại hội
 

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ, do đồng chí Phan Ngân Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục trình bày. Đại hội cũng đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Đinh Hữu Phí trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đồng chí Phan Ngân Sơn trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ 2015-2020

Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục và Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đồng chí đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết và đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã khẳng định những kết quả tiêu biểu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Cục 2015-2020, đồng thời với thái độ thẳng thắn, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội cũng phân tích những khó khăn, thuận lợi, thách thức trong giai đoạn tới, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, cổ vũ toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chung sức, đồng lòng, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo Bộ giao.

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tới của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phạm Gia Chương khẳng định trong thời gian tới với nhiều lợi thế nhưng cũng nhiều khó khăn, cần tiếp tục thảo luật và quyết tâm trong cấp ủy. Tập trung, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào thành công chung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng, vận động quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương và chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy, cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và nêu các nội dung cần thực hiện. Đảng bộ Cục xác định, xây dựng chương trình hành động và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Cục giữa hai nhiệm kỳ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ Cục tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ Nhiệm kỳ 2020-2025 


Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục, khẳng định, Đại hội Đảng bộ Cục đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các báo cáo, nghị quyết và nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đinh Hữu Phí cũng nêu rõ phương hướng, mục tiêu cụ thể để toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện, tạo động lực để Cục tiếp tục phát triển bền vững, thực sự khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những cơ quan trọng yếu của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ