Th 5, 18/06/2020 | 09:19 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tập huấn về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 16/6/2020, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004. Để phổ biến, quán triệt kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan biết, áp dụng, ngày 16/6/2020, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị tập huấn. Cục trưởng mong muốn Hội nghị sẽ giúp các cán bộ Cục cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật soạn thảo văn bản, công tác lưu trữ hồ sơ công việc để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi việc xử lý văn bản, thủ tục hành chính từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thị Chinh - Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí nghiêm túc và sôi nổi với phần trao đổi giữa các học viên và báo cáo viên, đặc biệt là về các nội dung mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP và thực tiễn áp dụng của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Cục trưởng Đinh Hữu Phí phát biểu khai mạc Hội nghị

Tiến sỹ Nguyễn Thị Chinh trình bày về Nghị định số 30/2020/NĐ-CP


Văn phòng