Th 6, 19/06/2020 | 11:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 18 tháng 6 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở. Đây là một sự kiện quan trọng, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian vừa qua.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, các tập thể và cá nhân đã đạt được các thành tích cao trong phong trào thi đua các năm 2017-2019, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thời gian vừa qua.

Hội nghị nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Cục Sở hữu trí tuệ trong 5 năm qua, đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới. 

Hội nghị cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua được lựa chọn từ các đơn vị thuộc Cục, biểu dương những cách làm hay, hiệu quả để áp dụng rộng rãi, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua của Cục ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đinh Hữu Phí - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", ông Đinh Hữu Phí cũng nhắn gửi tới tất cả các công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục cần không ngừng tìm tòi, thi đua đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Cục Sở hữu trí tuệ.

Ông Đinh Hữu Phí - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cục Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 do ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng trình bày. 

Giai đoạn 2015-2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cục đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. 

Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục. Nhờ đó, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, góp phần vào những thành tích đáng tự hào của tập thể Cục Sở hữu trí tuệ. Cục ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn của khu vực và thế giới. Công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp không ngừng được cải tiến, góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, sự phát triển của ngành khoa học công nghệ và nền kinh tế của đất nước.

Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Cục Sở hữu trí tuệ cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trên cơ sở phân tích một cách khách quan những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng đối với công tác này trong thời gian tới.

Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Thông qua tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trình bày tại Hội nghị, những tấm gương đổi mới sáng tạo, những cách làm hay, giải pháp tốt đã được truyền đạt và lan tỏa, tạo cảm hứng đổi mới sáng tạo trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục.

Ông Nguyễn Việt Hà, đại diện phòng Pháp chế và Chính sách trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin trình bày tham luận tại Hội nghị

Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đã đánh giá cao những thành tích của Cục trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời cũng bày tỏ hi vọng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

 Bà Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Đinh Hữu Phí đã thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ phát động phong trào thi đua yêu nước của Cục giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu công nghiệp”.

 Toàn cảnh Hội nghị Điển hình tiên tiến của Cục Sở hữu trí tuệ

Có thể nói, Hội nghị điển hình tiên tiến được tổ chức tại Cục Sở hữu trí tuệ lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Cục. Thông qua Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục được lan toả tinh thần khát khao đổi mới, không ngừng sáng tạo để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian tới./.


Phòng Tổ chức cán bộ