Th 3, 22/12/2015 | 16:42 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết năm công tác 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016...

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Cục trưởng Cục SHTT Trần Việt Thanh chủ trì Hội nghị
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc Lâm cho biết năm qua (11 tháng) Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 46.557 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó có 4.584 đơn đăng ký sáng chế, 387 đơn đăng ký giải pháp hữu ích, 2.192 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 33.681 đơn đăng ký nhãn hiệu, 5 đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, 9 đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 5.595 đơn nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam và 104 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam. Cục đã xử lý được 33.773 đơn (giảm 8,1% so với năm 2014) và cấp 23.814 văn bằng bảo hộ (giảm 6,1% so với năm 2014), bao gồm 1.271 Bằng độc quyền sáng chế, 106 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1.276 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 17.060 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 01 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, 16 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và 4.084 nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam. Ngoài ra, Cục đã tiếp nhận 39.516 yêu cầu, trong đó đã xử lý được 36.884 yêu cầu.
Năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã xây dựng phương án và trực tiếp tham gia đàm phán nội dung sở hữu trí tuệ của 06 hiệp định thương mại tự do, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Hải quan (VCUFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Khối thương mại tự do Trung Âu (EFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong số các Hiệp định nêu trên, đã có 03 Hiệp định đã kết thúc đàm phán (các Hiệp định FTA với EU, Hàn Quốc và Hiệp định TPP).
Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển hoạt động sáng tạo và hoạt động dịch vụ sở hữu công nghiệp giữ nhịp độ ổn định; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và mở rộng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật của các đối tác quốc tế; công tác đào tạo, tuyên truyền và nghiên cứu được triển khai đáp ứng với yêu cầu thực tiễn trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp về SHTT, v.v..
 
Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm báo cáo công tác năm 2015 của Cục Sở hữu trí tuệ
 
Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh những thành quả mà Cục Sở hữu trí tuệ đã đạt được trong năm 2015 là kết quả của sự nỗ lực của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ.
Tuy vậy, năm 2015, công tác của Cục Sở hữu trí tuệ vẫn còn những tồn tại trong công tác xây dựng văn bản pháp luật; công tác xử lý đơn còn chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, tổng số đơn được xử lý và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp giảm so với năm 2015; công tác đào tạo, nghiên cứu, hệ thống công nghệ thông tin và trang thiết bị còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, v.v.
Sau khi phân tích những tồn tại và nguyên nhân, Hội nghị đã nhất trí thông qua 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, trong đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tập trung vào việc hoàn thiện xây dựng chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ; thực hiện các giải pháp đồng bộ bao gồm cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực và triển khai cơ chế phân cấp để nâng cao tốc độ và chất lượng xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, v.v..
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh ghi nhận những kết quả mà Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong năm 2015, nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Cục. Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho rằng Cục Sở hữu trí tuệ còn rất nhiều việc cần phải làm trong năm 2016 khi nền kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế, đòi hỏi Cục sự đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, theo đó Cục cần tập trung thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng điểm để đạt được mục tiêu đề ra./.
Văn phòng