Th 2, 05/06/2017 | 10:20 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác về Chỉ dẫn địa lý

Ngày 02/6/2017, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Cục trưởng Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý...

Ngày 02/6/2017, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và Cục trưởng Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản - ông Koji Inoue đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý giữa hai Cơ quan.

Đây là Bản ghi nhớ thứ hai trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ ký với các đối tác Nhật Bản. Trước đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã ký Bản ghi nhớ và có quan hệ tốt đẹp, lâu dài với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO). Tuy nhiên, nội dung hợp tác giữa hai bên không có nội dung hợp tác về chỉ dẫn địa lý do Luật Chỉ dẫn địa lý mới được Nhật Bản thông qua vào tháng 6 năm 2015, theo đó Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản (FIAB) được giao chức năng quản lý nhà nước về chỉ dẫn địa lý.

Theo Bản ghi nhớ hợp tác, hai Cơ quan sẽ cùng nhau hợp tác trong 3 lĩnh vực: (i) Thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý (thông qua dự án thử nghiệm nhằm lựa chọn một số sản phẩm chỉ dẫn địa lý của mỗi nước để tiến hành đăng ký bảo hộ, cung cấp thông tin về kết quả thẩm định đơn chỉ dẫn địa lý, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại mỗi nước); (ii) Trao đổi thông tin liên quan đến các chính sách và quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý cũng như trao đổi danh mục chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại mỗi nước; và (iii) Tăng cường nâng cao nhận thức về chỉ dẫn địa lý thông qua các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về chỉ dẫn địa lý, tổ chức triển lãm chung các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của hai nước.

Có thể nói, các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ hợp tác đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng lực nội tại của mỗi Cơ quan. Thông qua Bản ghi nhớ hợp tác, hai Cơ quan sẽ cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kết quả xử lý công việc chuyên môn, qua đó thúc đẩy việc bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý, tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước.

Cấp kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm xây dựng và thống nhất kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và Cục trưởng Cục Công nghiệp thực phẩm Nhật Bản - ông Koji Inoue ký Bản ghi nhớ hợp tác về chỉ dẫn địa lý

Phòng Hợp tác quốc tế