Th 4, 12/07/2017 | 07:16 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và các sự kiện bên lề

Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 53) và các sự kiện bên lề sẽ diễn ra từ 17-21/7/2017.

     Theo Quyết định số 1043/QĐ-BKHCN ngày 3/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 53) từ 17-19/7/2017 và các sự kiện bên lề tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh từ 20-21/7/2017.
 
     Cuộc họp AWGIPC 53 lần này sẽ tập trung vào các vấn đề: triển khai Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp tác về SHTT giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,...). 
     Bên lề Cuộc họp AWGIPC 53, ngày 20/7/2017 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra cuộc Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Quảng Ninh do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức nhằm triển khai các Sáng kiến về chỉ dẫn địa lý thuộc Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025. Ngày 21/7/20107, tại Hà Nội sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ 9 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (IPC9). 
     Việt Nam rất vinh dự là nước chủ nhà đăng cai Cuộc họp AWGIPC 53 và các sự kiện bên lề lần này trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội./.
Phòng Hợp tác quốc tế