Th 5, 25/06/2020 | 15:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 845 đơn khiếu nại và 413 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực/ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ,

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 845 đơn khiếu nại, trong đó có 679 đơn đã được thụ lý và 166 đơn chưa đủ điều kiện thụ lý. Cục Sở hữu trí tuệ nhận được 413 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực và đơn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. 

Cục đã giải quyết được 894 đơn khiếu nại, trong đó chấp nhận lý do khiếu nại bảo hộ cho 347 đơn nhãn hiệu quốc gia và 181 đơn nhãn hiệu quốc tế, không chấp nhận lý do khiếu nại của 200 đơn nhãn hiệu quốc gia và đơn nhãn hiệu quốc tế, chấp nhận lý do khiếu nại của 34 đơn sáng chế, không chấp nhận lý do khiếu nại 10 đơn sáng chế, chấp nhận lý do khiếu nại của 22 đơn kiểu dáng công nghiệp, không chấp nhận lý do khiếu nại của 01 đơn kiểu dáng công nghiệp, không thụ lý 99 đơn khiếu nại.

Hội thảo “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Cục đã giải quyết được 45 đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực, trong đó chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 20 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 15 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 02 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực 02 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, không chấp nhận hủy bỏ hiệu lực một Bằng độc quyền sáng chế, không thụ lý đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực 05 Văn bằng bảo hộ.

Cục đã giải quyết được 172 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực, trong đó chấp nhận chấm dứt hiệu lực 130 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, không chấp nhận chấm dứt hiệu lực 5 Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, không thụ lý 37 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực.  

Thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại lần 2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đối thoại với người nộp đơn trong quá trình giải quyết khiếu nại. Cục đã cử cán bộ đã tham gia nhiều buổi đối thoại của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với doanh nghiệp, giải quyết 43 vụ khiếu nại lần 2.

Đối với công tác phối hợp trong hoạt động thực thi, Cục đã tiếp nhận và xử lý công văn đề nghị cung cấp ý kiến chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ là Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế và Hải quan liên quan đến 148 vụ việc, trong đó có 4 vụ việc liên quan đến sáng chế, có 136 vụ việc liên quan đến nhãn hiệu và 8 vụ việc liên quan đến kiểu dáng công nghiệp.

Cục đã cử cán bộ tham dự các buổi tham vấn chuyên môn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực thi quyền do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức trong 4 vụ (8 buổi họp), tham gia và trình bày ý kiến tại các cuộc họp của Hội chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, Tổng Cục Quản lý thị trường, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, làm việc với các cơ quan thực thi (Hải quan, Thanh tra Khoa học công nghệ các cấp, Quản lý thị trường, Công an kinh tế) trong việc cung cấp thông tin và trình bày quan điểm nhằm đảm bảo hoạt động thực thi quyền.

Cục đã cử đại diện tham gia 6 vụ kiện hành chính tại Tòa án, trả lời 15 công văn của Tòa án, tham dự 10 phiên xét xử hoặc hòa giải của người nộp đơn, bên thứ ba liên quan, hoặc là bên liên quan đối với các quyết định hành chính đã ban hành của Cục tại Tòa án nhân dân Hà Nội, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa cấp cao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, Cục đã cử cán bộ tham gia giảng bài cho 13 lớp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý và giám sát hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Tổng cục Đường sắt, Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Hội chống hàng giả Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Điện Biên, Phú Yên, Bình Thuận, An Giang, Quảng Nam. 


Cục Sở hữu trí tuệ