Th 3, 03/01/2017 | 18:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giải thích chi tiết Biểu mức thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp

Cục SHTT ra văn bản hướng dẫn chi tiết biểu mức thu phí, lệ phí SHCN quy định trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC...

        Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính). Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

       Để tạo điều kiện cho việc thống nhất cách hiểu và áp dụng các quy định nêu trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC, Cục Sở hữu trí tuệ ra văn bản hướng dẫn chi tiết biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

  Văn bản hướng dẫn có thể tải về tại đây.