Th 6, 04/05/2018 | 16:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giới thiệu một số Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) do WIPO xuất bản

Được sự đồng ý của WIPO, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu 3 Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) đã được dịch sang tiếng Việt.

Dự án Báo cáo toàn cảnh sáng chế (Patent Landscape Report) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai trong khuôn khổ Chương trình “Phát triển công cụ tiếp cận thông tin sáng chế”. 

Patent Landscape (WIPO)

 

Mỗi Báo cáo toàn cảnh sáng chế đề cập đến các nghiên cứu và mô tả hoạt động sáng chế liên quan đến các công nghệ cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau như y học, thực phẩm, nông nghiệp, biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề khác. Mỗi Báo cáo được dùng làm ví dụ minh họa quy trình tra cứu thông tin sáng chế trong lĩnh vực tương ứng, trên cơ sở đó giúp cho việc xây dựng chiến lược tra cứu phù hợp. Báo cáo toàn cảnh sáng chế cũng bao gồm phần giải thích chi tiết về phương pháp tra cứu, các cơ sở dữ liệu được sử dụng và các câu lệnh tra cứu, điều này có thể giúp cho người đọc tiến hành một báo cáo tra cứu tương tự.

Được sự đồng ý của WIPO, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành dịch một số Báo cáo toàn cảnh sáng chế trong khuôn khổ Dự án nêu trên ra tiếng Việt để phục vụ các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu 03 báo cáo đã được dịch sang tiếng Việt, cụ thể là:

  1. Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Ritonavir;
  2. Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir;
  3. Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Vắc-xin phòng bệnh ngừa các bệnh truyền nhiễm chọn lọc.

Phòng Thông tin