Th 6, 04/05/2018 | 17:33 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế" do WIPO xuất bản

Cục Sở hữu trí tuệ xin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế" do WIPO xuất bản.

Những năm gần đây, việc tiếp cận các thông tin công nghệ đang gia tăng một cách nhanh chóng nhờ ngày càng có nhiều tài liệu kỹ thuật tồn tại dưới định dạng kỹ thuật số và sự phát triển vượt bậc của các thiết bị điện tử phục vụ cho việc phân phối và tiếp nhận thông tin. Vì số lượng nguồn thông tin phục vụ cho công chúng ngày càng gia tăng nên việc tìm kiếm những thông tin hữu ích có liên quan đòi hỏi người tra cứu phải có những kỹ năng nhất định và chiến lược tra cứu hiệu quả.

Với mục đích hỗ trợ người sử dụng trong việc tra cứu thông tin công nghệ có trong các tư liệu sáng chế - một nguồn thông tin kỹ thuật, pháp lý và kinh doanh dồi dào được trình bày trong các định dạng chuẩn và chưa được công bố ở bất kỳ nơi nào khác, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xuất bản cuốn "Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế". Mặc dù tài liệu này chỉ tập trung vào thông tin sáng chế, nhưng nhiều kỹ năng tra cứu nêu trong tài liệu này cũng có thể được áp dụng để tra cứu các nguồn thông tin công nghệ phi sáng chế khác.

Thong tin SC

 

Được sự đồng ý của WIPO, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành dịch cuốn "Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế" ra tiếng Việt để phục vụ các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Toàn văn tài liệu hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chế có thể tải về tại đây.

Phòng Thông tin